در حال بارگذاری ...
شنبه 29 دی 1397
  • مهم مهم ***تاریخ دقیق انتخاب واحد در نیمسال مهر98-97*****

    قابل توجه دانشجویان عزیز از این ترم امکان انجام انتخاب واحد در سایت کامپیوتر مرکز فراهم شده است دانشجویانی که دسترسی به اینترنت ندارند می توانند در تاریخهای اعلام شده  (نیشابوریها حضوری ) مابقی دانشجویان  با مسئول کارگاهها ی کامپیوتر خانم قدمیاری با شماره همراه 09032707304 ارتباط تلگرامی داشته باشند .

    نظرات کاربران