در حال بارگذاری ...
شنبه 29 دی 1397
  • فروش ژتون غذا

    قابل توجه دانشجویان ترم 1   دوشنبه 97/7/16 ساعت 20:30 الی 22 شب در خوابگاه پردیس وخوابگاه مرکزی دانشگاه ژتون برای یک هفته فروخه میشود ضمنا برای دانشجویان نیشابوری یادانشجویانی که منزل استیجاری دارند روز دوشنبه 16/7/97از ساعت 9:30الی 12ژتون یک هفته فروخته میشود

     

    نظرات کاربران