در حال بارگذاری ...
دوشنبه 28 آبان 1397
  • تهیه ژتون

    قابل توجه دانشجویان ترم یک جهت تهیه ژتون دوشنبه شب ها برا ی هفته جدید در خوابگاه پردیس وخوابگاه مرکز ژتون فروخته میشود وبرای دانشجویانی که منزل استیجاری دارند دوشنبه ها صبح ساعت 9:30الی 13 در سلف سرویس ژتون فروخته میشود.

    نظرات کاربران