در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398
  • مهم ****** مهم ***
    اطلاعیه وام

    دانشجویانی که برای ترم مهر 97 تقاضای وام داشته اندهر چه سریعتر تا مورخ یکشنبه1397/8/13 برگه تعهد محضری +شماره حساب تجارت +برگه درخواست وام (با تاییدیه رییس اموزش ومعاونت اموزشی)را به امور دانشجویی  خانم ادگی واقع در ساختمان اداری تحویل دهید.

    نظرات کاربران