در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 6 خرداد 1399
  • استفاده از سلف دانشجویان جدیدالورود

    دانشجویان جدید الورود (بهمن 97) برای استفاده از سلف  نسبت به رزو غذا  با همراه داشتن شماره دانشجویی به واحد امور دانشجویی(خانم ادگی)واقع در ساختمان اداری طبقه همکف مراجعه فرمایید

    نظرات کاربران