در حال بارگذاری ...

***اطلاعیه ترم تابستان 98****

دانشجویانی که تصمیم دارند در دانشگاهی غیر از دانشگاه فنی درس انتخاب کنند باید فرم مهمان زیر را کامل همراه با نام درس و کد درس و بعد از چاپ برگه به خانم سخایی مراجعه نمایند . و توجه داشته باشین فقط دروس عمومی و پایه تا حداکثر 6 واحد می توانید انتخاب کنید  . 

نظرات کاربران