در حال بارگذاری ...
دوشنبه 5 خرداد 1399
 • @@@@ اطلاعیه تکدرس در تابستان 98 @@@@@

   قابل توجه دانشجویان متقاضی انتخاب تکدرس

     

           کلیه ی دانشجویانی که تمام واحدهای درسی خود را به جز دو درس با موفقیت گذرانده اند می توانند تقاضای خود را تا تاریخ    30/05/98   مطابق فرم انتخاب تکدرس که در زیر مشخص گردیده تنظیم و سپس یک برگ پرینت از آن گرفته و به شماره ی 42611056-051 فاکس نمایند.

  تاریخ اجرای آزمون :     24/06/97        ساعت 10          

  نظرات کاربران