در حال بارگذاری ...

@@@@ اطلاعیه تکدرس در تابستان 98 @@@@@

 قابل توجه دانشجویان متقاضی انتخاب تکدرس

   

         کلیه ی دانشجویانی که تمام واحدهای درسی خود را به جز دو درس با موفقیت گذرانده اند می توانند تقاضای خود را تا تاریخ    30/05/98   مطابق فرم انتخاب تکدرس که در زیر مشخص گردیده تنظیم و سپس یک برگ پرینت از آن گرفته و به شماره ی 42611056-051 فاکس نمایند.

تاریخ اجرای آزمون :     24/06/97        ساعت 10          

نظرات کاربران