در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 6 خرداد 1399
  • دانشجویانی که درس کارآموزی انتخاب کرده اند باید به سایت سامانه ملی کاراموزی http://karamouz.irost.org مراجعه و ثبت نام نمایید و برگه ثبت نام در سایت را به مسئول کاراموزی تحویل دهید .

    دانشجویانی که درس کارآموزی انتخاب کرده اند باید به سایت سامانه ملی کاراموزی  http://karamouz.irost.org   مراجعه و ثبت نام نمایید و برگه ثبت نام در سایت را به مسئول کاراموزی تحویل دهید .

    نظرات کاربران